Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Tamariki biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

 

 

 

Tarieven voor de buitenschoolse opvang 2019: 

BSO vaste opvang € 7,00

BSO flexibele opvang € 7,25

Tarieven voor het kinderdagverblijf 2019:

KDV vast opvang € 7,84

KDV flexibele opvang € 8,12

Tarieven voor peuteropvang 2019:

Reguliere peuteropvang € 8,02

 

 

Gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in het document 'Producten, tarieven en spelregels BSO, KDV en PO 2019'