Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Tamariki biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

 

Tarieven voor de buitenschoolse opvang 2020: 

BSO vaste opvang € 7,28

BSO flexibele opvang € 7,57

Tarieven voor het kinderdagverblijf 2020:

KDV vast opvang € 8,17

KDV flexibele opvang € 8,48

Tarieven voor peuteropvang 2020:

Reguliere peuteropvang € 8,17

 

 

Gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in het document 'Producten, tarieven en spelregels'