Tarieven & Toeslagen van Belastingsdienst

Tamariki biedt vaste en flexibele opvang en verschillende soorten contracten van kinderopvang.

U kunt een contract voor vaste dagen of een 0 uren contract afsluiten, en alle mogelijke vormen daar tussenin.

Tarieven voor vaste opvang:

BSO € 6,70 
KDV € 7,00

Tarieven voor flexibele opvang:

BSO € 6,90
KDV € 7,25

Voor buitenschoolse opvang (BSO) geldt een minimale afname van 1 uur voorschools per dagdeel en/of minimaal 1,5 uur naschools per dagdeel, voor kinderdagverblijf (KDV) minimaal 8 uur per week. Dit kan verdeeld worden over maximaal 2 dagdelen. Daarna is de opvang per half uur uit te breiden.

Gedetailleerde informatie kunt u terugvinden in het document ‘producten en tarieven BSO en KDV’.

Voor informatie over tarieven en dagdelen op onze locaties voor peuteropvang kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie.