Tamariki

Tamariki verzorgt kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van voorschoolse opvang, naschoolse opvang, kinderdagverblijf en peuteropvang op diverse locaties in Drenthe en Oost-Groningen.

Tamariki is nauw verbonden aan de primaire onderwijsstichting Primenius met 34 scholen in de provincies Groningen en Drenthe en brengt school en kinderopvang in de wijk samen. Of u nu in Emmen, Stadskanaal of Veendam woont, Tamariki biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord op en nabij de scholen van Primenius. Met deze combinatie wil Tamariki de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren. De cultuur van de scholen en van de opvang is gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust.

Uiteraard zijn alle kinderen uit de wijk van harte welkom om gebruik te maken van een van onze locaties. 

In ons kinderdagverblijf staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.