Opvang informatie

Sluitingsdagen 2021:

- Vrijdag 1 januari 2021 (nieuwjaarsdag)

- Maandag 5 april 2021 (tweede paasdag)

- Dinsdag 27 april 2021 (koningsdag)

- Donderdag 13 mei 2021 (hemelvaartsdag)

- Maandag 24 mei (tweede pinksterdag)