Ouder informatie

U kunt hier verder klikken op de onderstaande pagina's voor meer informatie 

 

Wij werken aan gezonde kinderopvang

Kinderopvang Tamariki wil dat kinderen gezond opgroeien. Daarom werken wij aan Gezonde Kinderopvang. Want hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. De kinderopvang biedt unieke kansen om jonge kinderen een gezonde start te geven. Pedagogisch medewerkers van verschillende locatie kregen recent een certificaat omdat zij de basismodule van de scholing "Een Gezonde Start" van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond. We blijven hiermee doorgaan zodat straks al onze pedagogisch medewerkers de basismodule hebben afgerond.

Wij hebben intern onze eigen opgeleide coach/trainer Gezonde Kinderopvang. Zij is de spil in de organisatie om de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid binnen onze organisatie. Onze coach/trainer schoold haar collega’s in "Een Gezonde Start". In deze scholing doen medewerkers kennis en vaardigheden op rond gezonde leefstijl. Zij weten hoe je een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt, samen met ouders en kinderen. En hoe je zelf het gezonde voorbeeld geeft. 

Gezonde Kinderopvang ondersteunt organisaties met een praktisch stappenplan en scholing. Kinderopvang Tamariki werkt daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Zie ook www.gezondekinderopvang.nl