IKC Bekkerschool

IKC Bekkerschool is een kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

KDV Bekkerschool biedt peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar ui tVeendam. De peuteropvang is gevestigd in de unit op het schoolplein van de Bekkerschool, Prins Bernhardlaan 87 in Veemdam. 

Openingstijden: volgt.

Buiten het reguliere aanbod van peuteropvang, kunt u gebruik maken van vervroegde of verlengde opvang zoals bedoelt in de wet kinderopvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@tamariki.nl

BSO Bekkersstee is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. BSO Bekkersstee biedt naschoolse opvang aan kinderen uit Veendam, met voornamelijk kinderen van de Bekkerschool. 

Openingstijden BSO: 

Maandag, dinsdag en donderdag                                            7.00 uur - 8.30 uur

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag            14.00 uur - 18.00 uur     

   
   

Bij voldoende aanmeldingen kunt u ook gebruik maken van opvang tijdens de schoolvakanties, het kan zijn wanneer er weinig aanmeldingen zijn dat wij gezellig samenvoegen met andere BSO’S die dichtbij gelegen zijn. 

 

BSO Bekkersstee zit in het gebouw van de Bekkerschool, we vinden het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn bij onze BSO. We bieden verschillende activiteiten aan maar als de kinderen zelf inbreng hebben over wat ze willen gaan doen op een dag zullen we hier naar kijken of het mogelijk is en dit ook uitvoeren.

 

Onze BSO is gevestigd aan:

Straat Soenda 8, 9644 AN Veendam

0598-615375

 

U bent altijd welkom om even binnen te stappen.

Voor meer informatie over de opvang of contracten kunt u contact opnemen met 0591-724110 en vragen naar Jolien Kleine. Of kunt u mailen naar info@tamariki.nl Inschrijven kunt u (kosteloos en vrijblijvend) via de website doen www.tamariki.nl