Groepen

Op BSO de Hoeksteen hebben wij één groep waarin wij maximaal 20 kinderen kunnen opvangen. Als er meer dan 10 kinderen zijn, komt er een invaller naast de vaste pedagogisch medewerkster.