Groepen

Op IKC Bekkerschool hebben we een groep voor peuteropvang, waarin maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. Op deze groep bieden we vroeg voorschoolse educatie.

Op BSO Bekkerschool hebben wij één groep waarin wij maximaal 20 kinderen kunnen opvangen. Als er meer dan 11 kinderen zijn, komt er een 2de medewerkster naast de vaste pedagogisch medewerkster.